Tarifas

TARIFAS CURSO  2020/21

 

 

ENSEÑANZA JORNADA COMPLETA………………………………   186 €

ENSEÑANZA JORNADA 5 HORAS………………………………….    176 €

ENSEÑANZA JORNADA 4 HORAS………………………………….    166 €

ENSEÑANZA JORNADA 2/ 3 HORAS………………………………...  156 €

COMEDOR………………………………………………………………     74 €

DESAYUNO …………………………………………………………….      10 €

MERIENDA …………………………………………………………….      10 €

ENSEÑANZA / COMIDA DE CASA…………………………………. .  230 €

ENSEÑANZA/ COMIDA DE CASA ½ JORNADA…( 4 horas )……..  215 €

BEBES JORNADA COMPLETA………………………………………  260 €

BEBES JORNADA 5 HORAS…………………………………………    240 €

BEBES JORNADA 4 HORAS…………………………………………    230 €

BEBES JORNADA 3 HORAS …………………………………………   194 €

MATRICULA CURSO COMPLETO………………………………       120 €

MINIMO RESERVA DE PLAZA………………………………….          90 €